Carelessness_MainPic רשלנות רפואית קרלסנס
Carelessness_MainPic רשלנות רפואית קרלסנס
פנייה לייעוץ אישי  פיצוי כספי למאושפזים שנפצעו בין כותלי בית החולים

  אחת מהתופעות השכיחות בקרב בני אדם ובפרט בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי, היא תופעת הפציעות השונות, ובראשן, למשל, נפילות. נפילות ופציעות שונות עלולות לגרום לאשפוז, לירידה בתפקוד ולעתים אף לתמותה.

  פציעות רבות קורות במהלך אשפוז, אליו הגיעו החולים מסיבה אחרת. מאמר זה יעסוק בפיצוי הכספי המגיע למאושפזים שנפצעו בין כותלי בית החולים.

  תוכן עניינים

  כיצד אדם שנפצע בעת שהיה מאושפז ו/או משפחתו צריכים לפעול כדי לקבל פיצוי כספי?

  אם אדם ו/או משפחתו (אם האדם נפטר) מעוניינים לקבל פיצוי כספי עקב כך שאותו אדם (להלן: "הפצוע") נפצע במהלך אשפוזו, הם מאמינים שבית החולים ועובדיו לא נקטו במידת הזהירות שנדרשה באותה עת.

  במקרים כאלה, על הפצוע ו/או משפחתו להגיש תביעת רשלנות. לרוב תביעה זו תהיה תביעת רשלנות רפואית.

  בתביעה מסוג זה, על התובעים לצרף לכתב התביעה חוות דעת של רופא מומחה, שקובעת שהסיבה שהפצוע מוגדר ככזה היא אכן רשלנות. חוות הדעת צריכה לכלול אסמכתאות על מומחיות הרופא, תיאור של עובדות המקרה, דיון ומסקנות של המומחה וכן מסמכים התומכים בחוות הדעת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   איך נקבע גובה הפיצוי הכספי שמגיע למאושפז שנפצע בין כותלי בית החולים?

   ראשית, כדי לקבל פיצוי כספי כלשהו, על הפצוע ו/או משפחתו להוכיח שהנזק נגרם לפצוע כתוצאה מהטיפול הרשלני של הנתבע.

   גובה הפיצויים בגין רשלנות רפואית שגרמה לפציעתו של מאושפז, נקבע לפי מספר פרמטרים, המכונים בשפה המשפטית "ראשי נזק". ראשי הנזק מחולקים לשני סוגים: ראשי נזק ממוניים וראשי נזק שאינם ממוניים. להלן העיקריים שבראשי נזק אלה:

   אובדן כושר השתכרות (ראש נזק ממוני): אם מאושפז נפצע כתוצאה מרשלנות רפואית, והוא לא יכול להמשיך לעבוד באותו אופן שעבד לפני הפגיעה, הוא יהיה זכאי לפיצוי בגין אובדן כושר השתכרות. ככל שאובדן כושר ההשתכרות גבוה יותר, גם הפיצוי יהיה גבוה יותר.

   הוצאות על טיפול עקב הפציעה (ראש נזק ממוני): בית המשפט יבחן מהן ההוצאות שהוציא הפצוע לשם קבלת טיפול רפואי, אשפוז נוסף, טיפול סיעודי, טיפול פסיכולוגי, נסיעות שנעשו לצורך טיפול בפציעה.

   כאב וסבל (ראש נזק שאינו ממוני): הסכום נקבע, ראשית, על סמך גיל הנפצע. ככל שהנפצע צעיר יותר, הוא כנראה יחיה עם סבלו זמן רב יותר, ולכן יקבל פיצוי גבוה יותר.

   לסיכום, פציעות רבות קורות במהלך אשפוז. אדם ו/או משפחתו שמעוניינים לקבל פיצוי כספי עקב פציעה שכזו, צריכים להגיש תביעת רשלנות,

   לרוב תביעת רשלנות רפואית, שצריכה לכלול חוות דעת של רופא מומחה. גובה הפיצוי הכספי שמגיע למאושפז שנפצע בין כותלי בית החולים נקבע לפי מספר ראשי נזק, ממוניים ושאינם כאלה, וביניהם כאב וסבל, אובדן כושר השתכרות וכן הוצאות על טיפול עקב הפציעה. ככל שראשי נזק אלה משמעותיים יותר, כך הפיצוי הכספי יהיה גבוה יותר.

   *האמור בעמוד זה ובשאר עמודי אתר carelessness אינו מחליף ייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או עצה משפטית. לפיכך, יובהר, העושה שימוש בתוכן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף