Carelessness_MainPic רשלנות רפואית קרלסנס
Carelessness_MainPic רשלנות רפואית קרלסנס
פנייה לייעוץ אישי  פיצוי כספי למטופלים שנפלו במהלך אשפוז רפואי

  נפילה של מטופל במהלך אשפוז רפואי, עלולה להיגרם מסיבות רבות: גילו של המטופל, מצבו הרפואי, הסביבה שבה נמצא המטופל ועוד. במקרים שבהם נפגע מטופל כתוצאה מנפילה, ועקב כך נגרמים לו נזקים רפואיים, מוגשות בד"כ תביעות על בסיס רשלנות רפואית.


  רשלנות רפואית מוגדרת ככזו שהאדם שהיה אמון על הטיפול בחולה, לא השתמש במיומנות או לא נקט מידת זהירות הנדרשת באותו משלח יד, שאדם סביר היה נוקט באותן נסיבות.

  תוכן עניינים

  במסגרת תביעות הרשלנות בוחן בית המשפט האם האשפוז הרפואי, שמהלכו נפגע המטופל, נוהל במידת הזהירות הנדרשת, הנגזרת הן מהנסיבות האובייקטיביות של סביבת המטופל, והן מהנסיבות וממצבו האישי של המטופל, שהרי אינו דומה אשפוז רפואי והאמצעי הזהירות הננקטים בו כאשר המטופל הוא אדם בריא וצעיר, לאשפוז רפואי של אדם קשיש הסובל מבעיות רפואיות קשות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חשיבותה של חוות הדעת הרפואית לשם קביעת פיצוי כספי למטופל

   בתביעות רשלנות רפואית, כרוכים סכומי כסף גבוהים מאוד כפיצוי כספי. כאשר מטופל מגיש תביעת רשלנות ותובע פיצוי כספי בשל נזק שנגרם לו כתוצאה מנפילה במהלך אשפוז רפואי, עליו לצרף חוות דעת של רופא מומחה, הקובעת כי הייתה רשלנות בטיפול הרפואי שקיבל הניזוק.

   על חוות הדעת לכלול את הפרטים הבאים:

   1. אסמכתאות על מומחיותו של הרופא, בהתאם לתקנות
   2. תיאור עובדות המקרה,
   3. דיון ומסקנותיו של המומחה
   4. מסמכים התומכים בחוות דעתו של המומחה

   בתיקי תביעה רבים, ממנה בימה"ש מומחה מטעמו אשר יכריע בין חוות הדעת החולקות של מומחי הצדדים.

   חוות דעתו של מומחה ביהמ"ש מתקבלת בדר"כ ע"י השופט שכן זה נעדר את הכישורים והידע הרפואי ע"מ להכריע באופן עצמאי בתיק.

   יצוין כי ישנם מקרים שבהם יתקשה התובע לגייס לו מומחה אשר יעיד מטעמו שכן זה אינו רוצה לצאת כנגד המערכת הרפואית או הנהלת בית החולים, דבר אשר יוצר קשיים בהליך תביעת הרשלנות, הכרוכה כאמור, בסכומי פיצויים גבוהים מאוד.

   כיצד בוחן ביהמ"ש את ההוכחות המובאות לפניו? לפי פסיקת בתי המשפט, המקרה ייבחן בעיניים של "רופא סביר" אשר מעניק טיפול העומד בסטנדרטים מקובלים במקרים דומים ונוקט באמצעי הזהירות בהתאם לנסיבות המקרה. כך למשל, מטופל מבוגר אשר נפל בהיותו במקלחת בחדרו בבית החולים, בשל העדר אמצעי עזר כגון מעקה או ידית אחיזה, סביר להניח שבית המשפט יראה בכך התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם חובת הזהירות הנדרשת.

   עקרונות לקביעת גובה הפיצוי הכספי במקרה של תביעת רשלנות בגין נפילת מטופל במהלך אשפוז רפואי

   כאמור לעיל, על התובע פיצוי כספי בשל נפילה, להוכיח את יסודות עוולת הרשלנות. כאשר התובע נפצע, הרי שזכות התביעה שמורה לו. אם נפטר המטופל כתוצאה מאותה נפילה, זכות התביעה שמורה ליורשיו החוקיים.

   איך נקבע הפיצוי הכספי במקרה של תביעת רשלנות רפואית?

   1. היקף הפגיעה הגופנית – ככל שהפגיעה הגופנית חמורה יותר, סכום הפיצוי הכספי שיידרש, יהיה גבוה יותר.
   2. השלכות הפגיעה על אורח חייו של הנפגע – מטופל אשר עיסוקו בספורט, ואשר נפגע ברגליו כתוצאה מהנפילה, יהיה זכאי לפיצוי כספי גבוה יותר מאשר מטופל שעוסק במלאכה שאינה מושפעת ישירות מהמגבלה שנגרמה לו כתוצאה מהנפילה.
   3. תוחלת חיים – ככל שהמטופל צעיר יותר ואופק התעסוקה שלו רחוק יותר, הרי שהפיצוי הכספי שיידרש עבורו, יהיה גבוה יותר.
   4. כישורי הנפגע – נפגע המאופיין בכישורים אישיים גבוהים, שהיו מאפשרים לו להגיע לרמת השתכרות גבוהה בעתיד, ידרוש פיצוי כספי גבוה יותר.
   5. מצבו המשפחתי של הנפגע – אם הנפגע הוא בעל משפחה ומפרנס עיקרי, הרי שהשפעת הפגיעה הגופנית אינה רק על הנפגע עצמו, אלא אף על הסובבים אותו שמושפעים בצורה ישירה מאותה פגיעה, וע"כ סכום הפיצוי הכספי שיידרש, יהיה גבוה יותר.

   כיוון שלא ניתן להעריך במדויק את ההשפעות הכספיות של הנפילה על הנפגע, הרי שאלו נמדדות עפ"י חוות דעת צופות פני עתיד ואינן זהות אף במקרים דומים.

   ראשי הנזק בחישוב הפיצוי הכספי במקרה של נפילת מטופל

   נזק ממוני – נזק ממוני נחלק למספר ראשי נזק עיקריים:

   • אובדן השתכרות, עכשווי ועתידי
   • הוצאות רפואיות הכוללות שיקום וציוד עזר
   • הוצאות דיור הנגרמות כתוצאה משינוי מקום המגורים עקב המגבלה הרפואיות שנגרמה מהנפילה
   • הוצאות עזרה של צד ג' כגון מטפל

   פיצוי בגין נזק שאינו ממוני – נזק שאינו ממוני נחלק אף הוא למספר ראשי נזק עיקריים:

   • עוגמת נפש
   • כאב וסבל
   • קיצור תוחלת חיים עתידית

   יש לזכור כי בתי המשפט, בפוסקם פיצויים כספיים, אינם מתיימרים לפצות את הנפגע על הנזק שנגרם לו שכן אין פיצוי כספי לנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מנפילה קשה, נזקים המשנים את חייו של האדם. אולם המגמה היא להחזיר עד כמה שניתן את הנפגע, למצבו הכלכלי-חברתי כפי שהיה טרם הנפילה.

   סיכום: נזקים העלולים להיגרם מנפילה במהלך אשפוז רפואי, כמו בכל רשלנות רפואית אחרת, נבחנים בהקשר של אחריות המוסד לקרות האירוע, בהיבט של רשלנות. הפיצוי הכספי שנקבע לנפגע מושפע מפרמטרים רבים, זאת לאחר שמיעת חוות דעת של מומחים רפואיים. מטרת הפיצויים היא להשיב עד כמה שניתן, את הנפגע למצבו כפי שהיה ערב הנפילה, לפחות מהפן הכלכלי סוציאלי.

   *האמור בעמוד זה ובשאר עמודי אתר carelessness אינו מחליף ייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או עצה משפטית. לפיכך, יובהר, העושה שימוש בתוכן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף