Carelessness_MainPic רשלנות רפואית קרלסנס
Carelessness_MainPic רשלנות רפואית קרלסנס
פנייה לייעוץ אישי  כיצד משרד הבריאות מטפל ברשלנות רפואית בישראל

  רשלנות רפואית היא תופעה חמורה ביותר שיש למגרה, אך בפועל מדובר בתופעה שכיחה בישראל. מאמר זה יסביר כיצד תופעה זו מטופלת על ידי משרד הבריאות.


  תוכן עניינים

  מהי "רשלנות רפואית" לפי משרד הבריאות?

  בטרם המענה על השאלה כיצד תופעת הרשלנות הרפואית מטופלת על ידי משרד הבריאות, יש לדעת כיצד משרד הבריאות בכלל מגדיר את המונח "רשלנות רפואית".

  ובכן, על פי משרד הבריאות, רשלנות רפואית היא "מתן שירות רפואי תוך סטייה מרמת זהירות סבירה". כמו כן, מבהיר משרד הבריאות שהמונח "רשלנות רפואית" אינו מוגדר בחוק,

  אך מונח זה מהווה סוג מסוים של רשלנות ככלל.

  כלומר, על פי משרד הבריאות, אם גורם מטפל (רופא/אח/מנתח/מרדים ואף בית החולים עצמו), נותן שירות רפואי מכל סוג שהוא אך לא נזהר באופן המצופה ממנו ובאופן שכל גורם מטפל סביר אחר היה נזהר – הדבר מהווה רשלנות רפואית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   משרד הבריאות מספק לכנסת מידע על היקף תופעת הרשלנות הרפואית

   כאמור, את ההגדרה הנ"ל למונח "רשלנות רפואית" קבע משרד הבריאות, אך זו אינה ההגדרה הבלעדית למונח זה.

   עקב כך, למשרד הבריאות אין מידע מדויק באשר להיקף תופעת הרשלנות הרפואית בישראל, אלא רק נתונים באשר למספר תביעות הרשלנות הרפואית שהוגשו כנגד מוסדות רפואה ממשלתיים. עקב כך, מבקר המדינה דרש ממשרד הבריאות לרכז מידע בנושא הרשלנות הרפואית מהפעילות שנעשית בבתי משפט בתחום זה.

   כמו כן, משרד הבריאות, יחד עם גופים נוספים (ובהם משרד האוצר, לשכת עורכי הדין, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ההסתדרות הרפואית בישראל, הנהלת בתי המשפט ומשטרת ישראל), מספק לכנסת (מאז שמרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה לגופים אלה) מידע באשר להיקף תופעת הרשלנות הרפואית.

   ממידע זה ניתן ללמוד, למשל, על מגמת עלייה במספר תביעות הרשלנות הרפואית שהוגשו בשנים האחרונות, בין אם מדובר בתביעות אזרחיות כנגד מוסדות רפואה שונים ובין אם מדובר בתביעות שהוגשו כנגד מוסדות רפואה ממשלתיים.

   משרד הבריאות מקבל דיווחים על פטירות ואירועים מיוחדים

   המידע שנמסר לכנסת על היקף תופעת הרשלנות הרפואית אינו מספיק מדויק. למשל, אמנם כאמור, מספר תביעות הרשלנות הרפואית נמצא במגמת עלייה, אך לא נמסר מידע לכנסת באשר לשאלה כמה מתביעות אלה אכן התקבלו.

   בנוסף, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסרה למרכז המחקר והמידע של הכנסת שייתכן שב-1892 מקרי פטירה בשנים 2014-2005 הייתה רשלנות רפואית.

   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבהירה בעצמה שקשה ללמוד באופן מלא ומדויק מהודעות הפטירה על מקרי הפטירה שהתרחשו כתוצאה מרשלנות רפואית.

   ואולם, כדי לדעת באופן מדויק יותר על מספר מקרי הרשלנות הרפואית, חובתם של המוסדות הרפואיים בישראל לדווח למשרד הבריאות על פטירות ואירועים מיוחדים.

   בשנת 2005 קיבל משרד הבריאות 190 דיווחים על אירועים מיוחדים, ובשנת 2016 – 511 דיווחים כאלה, מכאן שגם מספר הדיווחים על אירועים מיוחדים נמצא במגמת עלייה.

   ואולם, אירועים מיוחדים אינם כוללים רק מקרי רשלנות רפואית, מכאן שעל אף העובדה שמשרד הבריאות מקבל דיווחים על פטירות ואירועים מיוחדים, לא ניתן לדעת כמה מהדיווחים הנ"ל קשורים לרשלנות רפואית.

   לסיכום, על פי משרד הבריאות, רשלנות רפואית היא "מתן שירות רפואי תוך סטייה מרמת זהירות סבירה".

   ואולם, לא מדובר בהגדרה היחידה למונח "רשלנות רפואית", ולכן אין למשרד הבריאות מידע מדויק באשר להיקף תופעת הרשלנות הרפואית.

   עם זאת, משרד הבריאות, יחד עם גופים נוספים, מספק לכנסת מידע באשר להיקף תופעת הרשלנות הרפואית, ממנו ניתן ללמוד על מגמת עלייה במספר תביעות הרשלנות הרפואית, אך לא נתון כמה מתביעות אלה אכן התקבלו.

   כמו כן, משרד הבריאות מקבל דיווחים על פטירות ואירועים מיוחדים, במטרה לדעת באופן מדויק יותר על מספר מקרי הרשלנות הרפואית, אך לא כל אירוע מיוחד מוגדר כרשלנות ולכן, בפועל, הדבר לא מאפשר לדעת כמה מאותם דיווחים קשורים לרשלנות רפואית.

   עקב כל אלה, ייתכן שיש להגדיר מחדש, או לפחות לקבוע הגדרה אחת, למונח "רשלנות רפואית", וכן לברר כמה מתביעות הרשלנות הרפואית שהוגשו ומוגשות אכן התקבלו ומתקבלות, ואף ליצור למקרי הרשלנות הרפואית קטגוריה משל עצמה, ולא לכלול מקרים אלה בקטגורית "מקרים מיוחדים".

   אם לא יעשה כן, המידע באשר לרשלנות רפואית ימשיך להיות לא מדויק, משרד הבריאות יתקשה לטפל בתופעת הרשלנות הרפואית, והיא תמשיך להיות תופעה רחבת היקף.

   *האמור בעמוד זה ובשאר עמודי אתר carelessness אינו מחליף ייעוץ משפטי, אין בו משום חוות דעת או עצה משפטית. לפיכך, יובהר, העושה שימוש בתוכן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף